logo    SHA     

» Aktivity
Aktivity

 

AktivitySlovenská hippoterapeutická asociácia má záujem, aby hipoterapiu HT u nás vykonávali len odborne vyškolení pracovníci. Každou liečebnou metódou možno totiž nielen pomôcť, ale aj veľmi ublížiť. Aj z tohto dôvodu poriada SHA každoročne školenie pre záujemcov o HT v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Vyškolili sme okolo 240 absolventov z celého Slovenska. Kvôli šíreniu odborných informácií sme vydali viacero publikácií. Posledná, 180 stranová kniha „Hippoterapia – liečba pomocou koňa“ je z decembra 1998. Súčasne sme usporiadali 5 medzinárodných seminárov a na viacerých sme sa aj v zahraničí zúčastnili. SHA je súčasne od roku 1998 asociovaným členom medzinárodnej hippoterapeutickej asociácie FRDI. Aktívne spolupracujeme s obdornými organizáciami ako sú strené a vysoké zdravotnícke školy.V súčasnosti sa presadzuje animoterapia – liečba pomocou zvierat, vo viacerých zdravotníckych a sociálnych oblastiach. Hoci ide o metodiku, ktorej význam pre človeka si dnes začíname intenzívnejšie uvedomovať, nesmiemu ju, ani jej najrozšírenejšiu formu – hippoterapiu preceňovať. Sú len súčasťou a obohatením komplexného liečebného prístupu

 

ZGU0ZD