logo    SHA     

» Pedagogicko-psychologické jazd
Pedagogicko-psychologické jazdenie

Pedagogicko-psychologické jazdenie

Pedagogicko-psychologické jazdenie

Jedná sa o špecializovanú oblasť hipoterapie, kde využívame pedagogické, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické a sociointegratívne ponuky pomocou koňa u detí, dospievajúcich a dospelých s rôznymi postihnutiami alebo poruchami, či preventívne. Pritom sa nejedná o výučbu športového jazdenia, ale o pozitívne ovplyvnenie vývinu, zdravotného stavu, osobnosti a správania. V styku s koňom je človek komplexne oslovený: telesne, psychicky,sociálne.

Dieťa tu nebude pravdepodobne len „jazdiť”, ale môžete byť prekvapení, že napr. dieťa spieva, pomocou veršíkov cvičí, tancuje s koňom, učí sa starať sa o koníka, maľuje na terapeutovej tvári, terapeut dieťa bude masírovať, bude si s dieťaťom napr. hádzať loptu, atď.. To všetko nie je len zábava, odreagovanie, za tým sa skrýva v nenútenej forme skutočná terapeutická práca.

Terapeut tak u dieťaťa podporuje napr. rozvoj koncentrácie, pamäti, koordinácie, učí ho ukazovať emócie, priania, schopnosť ovládať sa, usmerňuje jeho správanie, podporuje vytrvalosť, húževnatosť, cieľavedomosť, rozhodnosť, sebavedomie, sebadôveru, schopnosť spolupracovať, komunikovať, rozvoj empatie, tolerancie, atď. Takáto práca môže prebiehať individuálne ako aj v skupine. Môžte si pozrieť fotografie z fotogalérie, aby Vás trochu zasvätili do toho, ako to môže vyzerať na stretnutiach s koníkom. Samozrejme, terapeut postupuje podľa individuálnych daností, pripravenosti dieťaťa a nebude chcieť športové výkony. Ide mu o to, aby pomohol dieťaťu sa rozvíjať, preto všetko (a to aj jednotlivé činnosti) prispôsobí Vášmu dieťaťu „na mieru”.

 

MzUxNj