logo    SHA     

» Ako začať s hipoterapiou

Čo musím absolvovať pred začatím hippoterapie

Najprv si treba overiť, či dané pracovisko je spôsobilé čiže má terapeutov s oprávnením od SHA vykonávať odbornú hippoterapeutickú činnosť. To predpokladá zodpovedajúce podmienky pre terapeutickú prácu, kvalifikovaný terapeutický tím a pripraveného koňa (viď nižšie)

Pravdepodobne, ak pôjdete už za konkrétnym hipoterapeutom, prebehne medzi Vami úvodný pohovor. Tak by to malo byť. Terapeut Vám vysvetlí základné princípy práce, zásady bezpečnosti, bude potrebovať od Vás podľa možnosti dokumentáciu popisujúcu problémy dieťaťa (napr. od psychológa, neurológa ), bude Vám klásť mnohé otázky, ako problém vznikol, čo pomáha, či dieťa malo kontakt so zvieratkami, s koníkmi, či nemá alergie, či je zaočkované proti tetanusu, aké lieky berie, čo Vaša ratolesť obľubuje, čo naopak u dieťaťa vyvoláva hnev, koho má rado, aké oblečenie treba nosiť ku koňom, čo môže na dieťa dobre vplývať a postavíte si spoločne s terapeutom ciele práce s dieťaťom, atď. To je priestor, aby ste terapeutovi povedali o svojich potrebách, obavách, starostiach, očakávaniach.

Druhý krok, ktorý treba nevyhnutne splniť, a možno to urobiť ešte predtým, než pôjdete na pohovor s hipoterapeutom, je vyšetrenie u lekára. Ten musí vystaviť potvrdenie, že dieťa nemá kontraindikácie, ktoré by zabraňovali absolvovanie hipoterapie, alebo zváži, na čo treba dávať pozor v rámci hipoterapie. Taktiež by Vám mal vystaviť potvrdenie o liekoch, zdravotných problémoch dieťaťa a o zaočkovaní protitetanovou vakcínou. Je to preto, aby niekto nechciac Vášmu dieťatku neublížil a tak si treba dať tú námahu a všetko priniesť hipoterapeutovi.

V tomto štádiu, keď už máte toto splnené, pravdepodobne s Vami hipoterapeut podpíše súhlas o absolvovaní hipoterapie a môžu začať prvé skutočné stretnutia s koníkom.

Čo by mala správna hippoterapia splnať

Mnohí ľudia a bohužial aj ľudia z radov odborníkov, považujú za hipoterapiu vozenie sa na koni. Bohužiaľ, jedná sa o veľký OMYL, ktorý brzdí správny a potrebný vývoj hipoterapie a mnohokrát škodí jej povesti, hlavne negatívnymi skúsenosťami ľudí, ktorí sa stretli aj s takýmto prístupom a hipoterapii prestali dôverovať.

Hipoterapia je terapeutická metodika, vyžadujúca splnenie viacerých podmienok k správnemu a efektívnemu vykonávaniu. Pri nesplnení týchto podmienok môže totiž namiesto pomoci ublížiť.

Tak, ako iné liečebné metodiky, aj hipoterapia si k svojmu vykonávaniu vyžaduje špeciálne vyškolený tím pracovníkov, pozostávajúci z lekára, terapeuta, pomocníka a hipológa. Všetci členovia tímu, okrem pomocníka, musia mať príslušné vzdelanie v oblasti, v ktorej pôsobia, plus kurz hipoterapie.

Veľmi dôležitý dôraz kladieme na najdôležitejšieho člena tímu - koňa. Kone využívané k hipoterapii musia byť špeciálne vycvičené hipológom, ktorý je za koňa zodpovedný a musia absolútne dôverovať ľudom. Okrem toho nesmú mať závažné zdravotné problémy a najmä problémy pri pohybe (krívanie, bolesti apod.)

Dôležitá je aj  bezpečnosť a prostredie.

Až pri splnení všetkých týchto pdmienok je možné hovoriť o hipoterapii ako o terapii. Ak nie sú splnené, je lepšie vyhladať odborníkov, ktorí tieto podmienky vedia zabezpečiť.

NjU4Y2ViZj