logo    SHA     

» Rodič a hipoterapia

Môže sa stať, že Vaše dieťa bude potrebovať viac času na osvojenie sa s prostredím, koníkom, a tak nebude hneď „sedieť na koni”. Dôverujte prístupu terapeuta a vyzbrojte sa trpezlivosťou - sú to prirodzené reakcie detí ako je strach a terapeut nebude robiť nič nasilu. Keď sa prepracuje k samotnej práci na koni, začne práca terapeuta rýchlo napredovať.

V tomto štádiu je vhodné, ak máte aj Vy strach, aby ste sa radšej vzdiali od „pracujúceho” dieťaťa, aby ste na neho neprenášali Váš strach a nezneisťovali ho prinajmenej neverbálnymi signálmi (verte, či nie, to sa ukryť nedá). Vtedy urobíte najlepšie, ak sa niekam schováte pred dieťaťom a budete sa venovať niečomu príjemnému pre seba. Postupne, keď dieťa bude osmelené, rado Vás samo zasvätí do vlastnej práce priamo s koňom. Je to normálna reakcia taktiež zo strany rodiča, dôležité však je, že ak chcete dieťaťu pomôcť, dajte v tomto štádiu strachov pracovať dieťaťu nerušene. Stačí, že dieťa zachytí Váš pohľad plný obáv a bude napr. chcieť zísť z koňa a terapeut sa bude musieť vracať k prvým krokom práce. (To býva dôsledkom väčšinou toho, že rodič ako reprezentant bezpečia dieťaťa mu dáva vlastne nechtiac signál, aby sa zo situácie stiahlo.)

Môže sa stať, že Vás terapeut požiada, aby ste ho nechali s dieťaťom pracovať samého alebo naopak, aby ste mu pri práci pomáhali. Terapeut Vám navrhne spôsob práce s dieťaťom, či je vhodné zaradiť dieťa do skupiny, či s ním pracovať individuálne. Nebojte sa pýtať, ak máte nejasnosti, je dôležité pre Vašu vzájomnú spoluprácu a dobro dieťaťa, aby ste otvorene s terapeutom komunikovali, pýtali sa, či zdôverovali sa o svojich postrehoch. Neraz bude potrebné vyjasniť si s terapeutom niektoré zmeny, niektoré návrhy od neho, ktoré bude vhodné aplikovať doma. Vy ste jediní, ktorí môžte terapeutovi najbližšie popísať, či sú doma zmeny, aké, ako ste s nimi spokojní.

Okrem toho môžte stretnúť rodičov, ktorí majú podobné problémy ako Vy, vymeniť si s nimi skúsenosti, poradiť sa, vzájomne sa podporiť. Dieťa spozná nových kamarátov, s ktorými si bude mať o čom rozprávať

M2M5Yz