logo    SHA     

» Odborné publikácie
Pohoda s koňom

Praktická príručka pre výcvik začiatočníkov
Autor: Božena Minková a kol. (Alexandra Kafková, Ivana Szamaranszká, Petra Přemylová, Ivana Maxoňová)

Počet strán: 206  Formát: A4  Obal: lesklé lamino  Rok vydania: 2022
Cena: 35 eur


O knihe:
Knižka „Pohoda s koňom“ vznikla na základe množstva skúseností z praxe. Spoločne s ďalšími
odborníkmi, ktorí sú autormi jednotlivých kapitol, chceme pomôcť, aby sa nielen malí, ale aj veľkí jazdci
a ich kone mali lepšie, aby boli spolu naozaj "v pohode“. Nájdete tu veľa zaujímavých a užitočných
informácií, ktoré sú prínosné pri výcviku jazdcov začiatočníkov. Zameriava sa najmä na deti, ale rovnako
sa vám tieto poznatky budú hodiť aj pri práci s dospelými.
V knihe je zaznamenaných množstvo dôležitých vecí a postupov, na ktoré pri výcviku netreba
zabúdať, pretože hoci dlhoročnému „koniarovi“ sa už zdajú úplne banálne, pre nováčika to môže byť
podstatná informácia. Kniha obsahuje aj veľa cvikov, tipov a trikov, ako niektoré veci začiatočníkovi
vysvetliť alebo ako uňho „bezbolestne“ vytvoriť kľúčové návyky. Popisuje aj veľa výborných hier na koni
či s koňom – pre jednotlivcov i pre skupiny - ktoré pomáhajú človeku nadviazať lepší vzťah s koňom
alebo medzi deťmi navzájom. Text je doplnený schémami a názornými obrázkami, či už z cvičení na zemi
alebo na koni, ktoré slúžia na zlepšenie korektného sedu, rovnováhy a ovládania koňa. Uvádza tiež
spôsoby, ako možno základy niektorých jazdeckých disciplín využiť pri výcviku začiatočníkov.
Podrobnejšie rozoberá témy pádov, strachu a niektoré špecifické typy správania detí, s ktorými sa
v poslednej dobe čoraz častejšie stretávame. Z dlhoročnej praxe vzišli naše odporúčania, ako sa dá aj v
týchto zložitých situáciách s menej skúsenými jazdcami veľmi efektívne pracovať.
Verím, že táto kniha prispeje k lepšiemu vzájomnému porozumeniu ľudí a koní, uľahčí prácu
profesionálnych i amatérskych trénerov a vytvorí pre všetkých skutočnú pohodu.

Mgr. Božena Minková,
hipoterapeutka a trénerka
www.hipony.sk

Objednávka knihy: hipony@hipony.sk

Slovenské knihy:

Hollý, K. - Hornáček, K.: Hippoterapia. Bratislava, Tlačové centrum Ideálnej mládežníckej aktivity, SHA, ZTPM 1998

 

Hollý, K. - Hornáček, K.: Léčba pomocí koně . MONTANEX 2007

Tílešová a kol.: Hippoterapia,. Pedagogicko – psychologické jazdenie. Bratislava, Ševt 2009-11-30

 

Slovenské časopisecké publikácie:

INFORMATIO HIPPOTERAPEUTICA SLOVACA

Tilesova S.: Koncept individualnej adlerovskej psychoterapie z pohladu hippoterapie. Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, 15, 2008, č. 1, s. 62-74.

 

Zahraničné knižné publikácie:

Gäng, M.: Ausbildung und Praxisfelder im heilpädagogischen Reiten und Voltigieren. München, Ernst Reinhardt Verlag 1995

 

Gäng, M.: Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren. München, Ernst Reinhardt Verlag 1998

Greiffenhagen, S.: Tiere als Therapie. Műnchen, Droemer Knaur 1991

 

Kaune, W.: Das heilpädagogische Voltigieren und Reiten mit geistig behinderten Menschen. Warendorf, FN - Verlag 1995

 

Klüwer, C.: Partnerschaftlich miteinander umgehen. Warendorf, FN - Verlag 1997

 

Kol. autorov: Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne ANTER 2003

 

Kupper - Heilmann, S.: Getragenwerden und Einflussnehmen. Groß - Umstadt, Psychosozial - Verlag 1999

 

Hipologická problematika:

Klaus Ferdinand Hempfling: Tanec s koňmi

Poznej svého koně

Parelli, P.: Natural Horsemanship

Rashid, M.: Horses never lie.Johnsons Books, 2005 (dostupná aj česká verzia)

 

Roberts, M.: "The Man Who Listens To Horses"- Pruvodce nenásilným výcvikem koní - celoživotní zkušenosti muže, který naslouchá koním

 

Roberts, M.: O koních a lidech

HIPPOTERAPIA V MEDICÍNE

Hippoterapia v medicíne

Karol Hornáček a kolektív

Liečreh , 5. vydání, přepracované, 2021

Kniha vychádza z pôvodnej práce Hippoterapia – liečba pomocou koňa a Hippoterapia – hipporehabilitácia. Jej cieľovými čitateľmi sú tak predovšetkým fyziatri a fyzioterapeuti. Obohatí však určite aj odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, pedagogiky i hippológie. Im však bola venovaná hlavne publikácia Hippoterapia – pedagogicko – psychologické jazdenie, kde sú rozpracované otázky využívania pôsobenie koňa na psychické funkcie.
Slovenská hippoterapia prešla úspešnú púť, od problematických začiatkov po súčasnú plnú akceptáciu hippoterapie, je podrobne rozpracovaná v úvodnej časti.
Po nej nasledujú zaujímavé historické udalosti týkajúce sa využívania koňa v ovplyvňovaní zdravia ľudí v spojitosti so Slovenskom a rozpracovanie otázok terminológie v oblasti hippoterapie. Tá je vo svete veľmi rôznorodá a nejednotná.
Pôsobeniu hippoterapie na človeka, osobitne so zameraním na postúru je venovaná samostatná kapitola, ktorú aj z pohľadu obohatenia svetovej literatúry teoreticky rozpracoval hlavný autor predkladanej publikácie.
Podobne je tomu v kapitole venujúcej sa predpokladaným energetickým interakciám medzi koňom a pacientom, čo je ilustrované aj farebnými fotografiami v tejto časti.
Kniha je doplnená o kapitolu o biomechanike pohybu koňa a pacienta nesúceho sa na ňom. Táto nám lepšia umožňuje pochopiť jedinečné pôsobenie koňa na našu telesnú stránku.
Veľkým obohatením sú prepracované časti o stimulačnom polohovaní na koni, ale i nové, o stimulačnom polohovaní na človeku, ktoré autor vypracoval len tento rok. Môžeme ho využívať už u niekoľkotýždňových detí a tak čo najskôr začať komplexnú rehabilitáciu, hlavne u pacientov s neurologickými léziami. Úplne novou je aj kapitola o športovom jazdení postihnutých, ktoré využívame ako nadstavbovú časť u pacientov pokračujúcich po základnej hipporehabilitácii.
Prepracovaná je aj časť o vykonávaní hippoterapie v náväznosti predovšetkým na Hippoterapiu hodnotiaci a Hippoterapiu evaluačný test, ktoré vypracovali autori publikácie a obohatili o ne svetovú literatúru o možnosti objektivizácie pôsobenia tejto metodiky.
Kniha je tiež doplnená o samostatné kapitoly o postúre a spasticite, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujeme v rámci hipporehabilitácie. Úplne nová je aj kapitola o ošetrovateľskej starostlivosti v spojitosti s hippoterapiou. Obe majú u pacientov s neurologickou symptomatológiou, predovšetkým detskou mozgovou obrnou, principiálny význam.
Otázke súčasného stavu a perspektívam rozvoja hippoterapie sa venuje záverečná kapitola vychádzajúca zo štúdie o jej informovanosti medzi možnými pacientami a jej perspektívnymi vykonávateľmi, študentami LF UK, PeadFUK, FFUK a EF UMB.

Táto publikácia predstavuje veľký prínos pre záujemcov o hippoterapiu a predovšetkým hipporehabilitáciu. Doplňuje už známe poznatky o tejto metodike o najnovšie vedomosti našej i svetovej literatúry (296 citácií) a dokonca uvádza úplne nové prístupy, ktoré ešte u nás, ani v zahraničí nie sú známe a tak využívanie poznatkov z tejto monografia, je aj z toho pohľadu značne nadčasové.

Knihu je možné objednať: vydavatelstvo.liecreh@gmail.com

OTcyNmRlM2