logo    SHA     

»

Kniha „Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněnní.“

Jsou zde uvedeny informace z dostupné české a částečně i zahraniční literatury z oblasti využití hiporehabilitace pomocí psychologických prostředků. V publikaci je uvedeno vymezení pojmu hiporehabilitace, členění jednotlivých oblastí hiporehabilitace, historie hiporehabilitace, základní psychoterapeutické principy v hiporehabilitaci, dále využití hiporehabilitace v psychologii a psychiatrii, indikace a kontraindikace při práci s klienty s duševním onemocněním a využití hiporehabilitace u různých psychických poruch a jejich přehled. Těžištěm celé příručky je vymezení čtyř základní oblasti stimulace, které autorka považuje za stěžejní pro provádění hiporehabilitace pomocí psychologických prostředků. Jedná se o oblast tělesné, emoční, sociální a kognitivní stimulace. Tyto čtyři základní oblasti jsou v práci podrobně rozpracovány i s příklady praktických cvičení. Každé cvičení je členěno, tak aby bylo dobře pochopitelné pro čtenáře. V každém cvičení je uveden počet klientů, pro které je cviční vhodné. Pomůcky, které jsou potřebné pro provádění cvičení. Časový rozsah celého cvičení. Zaměření jednotlivých cvičení, na které oblasti stimulace je cvičení nejvíce zaměřeno. Podrobný popis cvičení a nutné důležité poznámky, které se jednotlivých cvičení týkají.

Dále se v příručce autorka podrobně věnuje psychosociálním podmínkám realizace hiporehabilitace v psychologii, kde uvádí důležité požadavky na osobnost a specializaci terapeuta, základní pravidla pro provádění hiporehabilitace v psychologii a strukturu jednotlivých terapeutických hodin, kde popisuje specifika úvodní a závěrečné hodiny a vedení záznamů z terapeutických hodin. Na závěr této kapitoly je uveden příklad celoročního plánu hiporehabilitace s klienty psychiatrické léčebny. Poslední oblastí, které je součástí příručky, jsou technické podmínky realizace hiporehabilitace, kde je ve stručnosti zmíněn tým odborníků pro tuto oblast hiporehabilitace, výběr koně, prostory vhodné pro provádění hiporehabilitačních hodin a základních bezpečnostní pravidla při provádění terapie. Závěrečnou částí knihy jsou tři stručné kasuistiky klientů psychiatrické léčebny

 Knihu je možné objednať mailom na adrese p.rynesova@centrum.cz alebo cez www.hiporehabilitace.cz

MTkzOD