logo    SHA     

»
REHABILITÁCIA 2XLI. 2004 - Hipoterapia

REHABILITÁCIA 2XLI. 2004 str. 65-128

Odborný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
indexovaný v EMBASE / Excerpta Medica, šírený sieťou Internetu
na adrese: http://www.rehabilitacia.sk, e-mail: guth@napri.sk

OBSAH

A. Gúth: Hipoterapia a rehabilitácia 66
K. Hornáček:Bazálne, ale neudávané faktory ovplyvňujúce postúru v hipoterapii 67
F. Vélé: Úvaha nad hipoterapií 76
K. Hornaček,A. Páleníková: Stimulačné polohovanie dojčiat a batoliat na koni 80
Páleníková, A., Hornáček, K.:Využitie hipoterapie podľa vývoja klinického obrazu 87
A. Jenčíková:Hipoterapia ako doplnok rehabilitačného programu u pacientov s ... 94
T. Dvořáková,M. Janura, K.Vyjídáková,Z. Svoboda: Sledování pohybu hřbetu koně ... 111
M.Janura T. Dvořáková,Z. Svoboda: Využití analýzy videozáznamu pro potřeby hipoterapie 115
V. Rus,B. Kendra, E. Svrčková: Naše skúsenosti s hipoterapiou pri vykonávaní... 120
Čelko, J. Buran, V.: Niektoré mäkké techniky chiropraktickej školy v oblasti bedrového kĺbu 126
Hipoterapia a rehabilitácia

Keď ma pred niekoľkými mesiacmi oslovil Dr. Hornáček, že spolu s priateľmi vyplní jedno číslo časopisu
Rehabilitácia problematikou hipoterapie veľmi ma to potešilo, lebo s radosťou môžeme pozorovať ako sa
rehabilitácie formou hipoterapie utešene v našich podmienkach rozvíja. V čase, keď z každej strany počujeme
sťažnosti na nedostatok peňazí, všade chcú riaditelia šetriť, znižovať stavy, znižovať platy – tak jednoducho ,,musí”
mať človek radosť z niečoho, čo sa rozvíja, prosperuje a prináša stále lepšie a hlavne náležite zdokumentované
výsledky. Predkladané druhé číslo tohto ročníka časopisu Rehabilitácia je toho dôkazom.
Pred niekoľkými rokmi sme dokazovali, že jedny z koreňov hipoterapie sú aj na Slovensku. Viacerí sa tomuto
tvrdeniu vtedy usmievali. Je to však neodškriepiteľný fakt, že sám rímsky cisár Marcus Aurélius vo svojich
Hovoroch k sebe, ktoré napísal na brehoch Hrona, uvádza liečbu jazdou na koni ako jednu z možných efektívnychprocedúr. Taktiež Ľ. Štúr mal odporúčanú liečbu jazdou na koni. Keď sme teda po neuveriteľne rýchlom nástupe
automobilizmu v päťdesiatich rokoch ,,zanevreli” na nášho najmenej štyritisícročného súputníka pod heslom traktory
a kombajny všetko zvládnu, keď sa začalo jeho masívne vybíjanie a napchávanie do klobás zdalo sa, že jeho dni súcelosvetovo spočítané. Život však prináša vždy nové a nové prekvapenia a tak sa ukázalo, že aj pohodlné vozenie
v aute, traktore, kombajne a ovládanie procesov na diaľku od počítača nás zasiahlo na najcitlivejšom mieste. Začali
sme mať problémy s človeku najcharakteristickejším prejavom – s pohybom. Či sú to už bolesti, funkčné poruchy,
koordinačné poruchy, parézy, zlomeniny a pod. A tu kdesi z hmly počínajúceho zabudnutia, opäť vystupuje kôň ako
jedinec so svojimi povahovými vlastnosťami, svojským spôsobom rozmýšľania, pohybovými prejavmi a čo je
najhlavnejšie v konečnom dôsledku s využiteľnými liečebnými vplyvmi pre náš odbor, ktorý sa pomaly hýbe
v súčasných smutných vodách dnešnej transformácie zdravotníctva. Je človeku smutno, keď počúva, ako sa vedúci
predstavitelia neznalí veci, s ľahkosťou šibnutia čarovným prútikom, zbavujú zariadení nášho odboru, ktoré boli tak
pracne počas dlhých rokov bojov uvádzané do prevádzky. Je pravda , že ekonomika a koruna ,,nepustí”-a preto je
potrebné snažiť sa udržať naše pracoviská v chode za akýchkoľvek podmienok. Či už s obmedzenou činnosťou, vo
forme ekonomických prenájmov, privatizovaním zariadení alebo so zariadeniami s cash platbou. Všetky formy sú
dobré, pokiaľ umožňujú prežiť myšlienke. Nositeľmi týchto myšlienok je každý z nás na ktoromkoľvek poste. Aj
Ty...04.04.04, A.Gúth


Animal assisted therapy

Tu si mozete stiahnut par clankov s problematikou AAT

AAT-for-aphasia.pdf

AAT-improving-mental-health.pdf

AAT-in-mental-health.pdf

NjJkZDcwY