logo    SHA     

»

 

 

 

 

 

Projekt „KONE, NAŠA RADOSŤ“ pomáha deťom

                                                          so zdravotným znevýhodnením

 

         V období od júla 2019 do marca 2020 prebieha v priestoroch občianskeho združenia HC Hipony vo Štvrtku na Ostrove mimoriadne zaujímavý a prínosný projekt s názvom „KONE, NAŠA RADOSŤ". Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z grantového programu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Je zameraný  na podporu integrácie detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rovesníckej skupiny s využitím hipoterapie ako liečebnej metódy.

         Nejedná sa však iba o klasickú hipoterapiu. Cieľom terapeutov a dobrovoľníkov z HC Hipony bolo ukázať deťom široké spektrum činností spojené s chovom terapeutických koní, ich výcvikom, ako aj chovom iných zvierat. Deti sa napríklad naučili, ako sa kone správajú, a ako sa majú zasa správať ony k nim, aby sa medzi vytvoril priateľský vzťah. Zistili tiež, ako sa kone kŕmia, čistia, ošetrujú a pripravujú na jazdenie/terapeutickú jednotku. Osvojili si aj základy jazdectva a voltíže – gymnastiky na koni. Náročnosť úloh bola prispôsobená veku a stupňu zdravotného znevýhodnenia detí, ktoré sa projektu zúčastnili.

   Vyvrcholením celého projektu budú minipreteky s názvom "Jazdecké hry", na ktorých zúčastnené deti môžu ukázať, čo sa počas trvania projektu naučili. Budú sa konať poslednú marcovú sobotu. 

         Zámerom tímu HC Hipony však už tradične nie je len usporiadať športový deň plný pohybu a zábavy, ale aj ponúknuť zdravotne znevýhodneným deťom základy chovu koní a prácu s nimi ako možnú alternatívu pre ich budúce zamestnanie.

   Najväčšou odmenou pre všetkých je radosť zo zmysluplne stráveného času a dosiahnutých výsledkov.

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                            Tím HC Hipony

                

ODRhY2