logo    SHA     

»

 

 

 

 

 

Projekt „KONÍKY NAŠI VEĽKÍ KAMOŠI“ pomohol deťom so zdravotným znevýhodnením nájsť motiváciu a rozvíjať sa.

 

V období od júla 2018 do marca 2019 sa s finančnou podporou z prostriedkov 19. ročníka grantového programu Nadácie pre deti Slovenska - Hodina deťom 2018, v priestoroch HC Hipony, uskutočnil mimoriadne zaujímavý a prínosný projekt, s názvom „KONÍKY, NAŠI VEĽKÍ KAMOŠI". Projekt bol zameraný  na podporu integrácie 40 detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rovesníckej skupiny bežnej populacie s využitím hipoterapie ako liečebnej metódy.

 

Nešlo však iba o klasickú hipoterapiu, cieľom terapeutov a dobrovoľníkov z HC Hipony bolo ukázať týmto deťom široké spektrum činností spojené s chovom terapeutických koní a ich výcvikom. Deti sa napríklad naučili, ako sa kone správajú a ako sa majú zasa správať ony k nim, aby sa medzi vytvoril priateľský vzťah a mohli im slúžiť ako výborní terapeuti. Zistili tiež, ako sa kone kŕmia, čistia, ošetrujú a pripravujú na jazdenie/terapeutickú jednotku a osvojili si základy jazdectva a voltíže-gymnastiky na koni.

 

 Vyvrcholením celého projektu boli minipreteky s názvom "Jazdecké hry" na ktorých zúčastnené deti predviedli, čo sa počas trvania projektu naučili. Cieľom tímu HC Hipony však nebolo iba usporiadať športový deň, plný pohybu, ale aj ponúknuť zdravotne znevýhodneným deťom základy chovu koní a prácu s nimi, ako možnú alternatívu pre ich budúce zamestnanie, pretože naším zámerom je v budúcnosti zriadiť chránenú dielňu, práve s takýmto zameraním .

Najväčšou odmenou pre všetkých bola radosť zo zmysluplne stráveného času a dosiahnutých výsledkov.

Tím HC Hipony 

 

 

YzU0Mj