logo    SHA     

» Asistent hipoterapeuta

Pre záujemcov o hipoterapiu, ktorí nemajú potrebné vzdelanie je možnosť absolvovať základný kurz hipoterapie - Hipoterapia I. a Sebaskúsenosť a kurz ukončiť ako asistent hipoterapeuta, ktorý ale nemá oprávnenie k samostatnému výkonu hipoterapie, ale môže ju vykonávať pod supervíziou terapeuta, ktorý bude za jeho prácu zodpovedný. Na záver odovzdávaju kurzu odovzdávajú písomnú prácu.

1.Základný kurz hipoterapie Hipoterapia I. - Všeobecná časť 

Prvá čast kurzu pod záštitou skvelého hipológa a lekára Mudr. Hollého  je zameraná na hipoterapiu a hipológiu všeobecne a je spoločná pre všetkých záujemcov o kurz hipoterapie. V doobedňajších hodinách prebieha teoretická výuka a v poobedňajších hodinách je praktická časť. Kurz prebieha v juni a trvá 5 dní - 37 hodín

2.Sebaskúsenosť

Pozostáva z 3 dní intenzívnej praktickej výuky,  kde si budúci terapeuti a asistenti sami na sebe vyskúšajú, aké je to absolvovať hipoterapiu z pohľadu klienta a koná sa vo Štvrtku na Ostrove pod vedením skúsenej terapeutky, trénerky a hipologičky Božky Minkovej-Borgulovej. Sebaskúsenosť prebieha v čase júl-september vo viacerých termínoch, nakoľko sú absolventi rozdelení do viacerých skupín, max. ale 8 ľudí. Trvá 3 dni - 24 hodín

ZTIzYT