logo    SHA     

» Asistent hipoterapeuta

Pre záujemcov o hipoterapiu, ktorí nemajú potrebné vzdelanie je možnosť absolvovať základný kurz hipoterapie - Hipoterapia I. a kurz ukončiť ako asistent hipoterapeuta.

Kurz Hipoterapia I. - Všeobecná časť 

Prvá čast kurzu hipoterapie sa skladá z teoretickej časti formou e-learningu + test a 24 hodín praxe.

Teória je zameraná na hipoterapiu a hipológiu všeobecne a je spoločná pre všetkých záujemcov o kurz hipoterapie. V teoretickej časti sa dozviete všetko o hipoterapii, aké je jej základné rozdelenie, aké sú rozdiely v jednotlivých formách terapií, pre koho je vhodná, výber koňa, základy bezpečnosti a veľa dalších informácií potrebných k pochopeniu a výkonu hipoterapie.

Prax pozostáva z 3 dní intenzívnej praktickej výuky kde si budúci asistenti sami na sebe vyskúšajú, aké je to absolvovať hipoterapiu z pohľadu klienta, ako pracovať s klientom, nasadanie, polohovovanie a všetky potrebné zručnosti k výkonu a asistencii pri  hipoterapii. 

Cena kurzu je 600 eur - 250 eur e-learning, 350 eur prax - 3 dni (predĺžený víkend) 

Po absolvovaní všetkých súčastí kurzu dostane účastník certifikát Asistent hipoterapeuta od Slovenskej hipoterapeutickej asociácie, ale nemá oprávnenie k samostatnému výkonu hipoterapie,  môže ju vykonávať pod supervíziou terapeuta, ktorý bude za jeho prácu zodpovedný.

Minimálny počet účastníkov je 8, maximálny 10.

ZjlkZT