logo    SHA     

KONTAKTY

Slovenská hipoterapeutická asociácia
Pernek 372
900 53 Pernek
napíšte nám

ANKETA

            

The Federation of Horses in Education and Therapy International AISBL.

 


Kurzy a semináre 2024

OZNAM - aktualizácia:  

Oznamujeme vám, že prihlasovanie pre kurz Hipoterapeut (v odbore hiporehabilitácia a pedagogicko-psychologické jazdenie) a pre kurz Asistent hipoterapeuta pre rok 2024 je uzatvorené.

-prihlášky: spustenie prihlasovania od 01.02.2024 s uzávierkou 23.02.2024, odkaz nájdete nižšie. Po tomto dátume je uchádzač, ktorý zaslal prihlášku evidovaný ako náhradník.

Na kurzy je možné sa prihlásiť iba riadnym vyplnením prihlášky za predpokladu, že záujemca o štúdium spĺňa formálne podmienky ukončeného vzdelania a priloží kópiu vysokoškolského diplomu pre danú špecializáciu, inak nebude prihláška akceptovaná (odporúčame si pozrieť sekciu na webe Ako sa stať hipoterapeutom). 

Účastník je povinný sa preukázať potvrdením o absolvovaní 5 terapeutických hodín hipoterapie v ľubovoľnom centre buď priložením k prihláške alebo najneskôr v deň Praxe 1.   

Spustenie 1. časti teoretickej výuky bude formou  E-learning od 15.03.2024 do 05.04.2024 

2. časť bude sprístupnená od 15.07.2024 do 04.08.2024 .

Praktická výuka bude prebiehať v spolupracujúcom hipoterapeutickom centre a to nasledovne: 

- 1. praktická časť bude 3 dni  v dátumoch 03.-05.05.2024, alebo 04.-06.05.2024 podľa špecializácie v bratislavskom alebo nitrianskom kraji.

- 2. praktická časť bude 3 dni v dátumoch 05.-07.07.2024 

- 3. praktická časť bude 3 dni v dátumoch 12.-14.9.2024. 

Pre získanie certifikátu je potrebné kurz ukončiť záverečnou prácou a absolvovaním povinnej praxe v rozsahu 100 hodín. 

Zároveň vám oznamujeme, že pre starších absolventov je možné absolvovať refresh kurzu,pre viac informácií nás môžete kontaktovať e-mailom na hipoterapia.sha@gmail.com. 

Pre kurz Asistent hipoterapeuta 2024 sú termíny nasledovné:

Spustenie teoretickej výuky bude formou  E-learning od 15.03.2024

Praktická výuka bude prebiehať v termíne 04.-06.05.2024

PRIHLÁŠKY

Prihlasovanie je sprístupnené do 23.2.2024. Počet účastníkov je obmedzený.

Zároveň je okrem vyplnenia prihlášky zaslať do 10.3.2024 zálohu za prvú časť kurzu vo výške 250 Eur na účet Slovenskej hipoterapeutickej asociácie SK58 0900 0000 0006 3513 4977 (Slovenská sporitelňa), čím potvrdíte Slovenskej hipoterapeutickej asociácii svoju účasť na kurze. Do poznámky je potrebné uviesť Vaše priezvisko a Hipokurz24


Prihláška terapeut 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4mnuISvSppTGMtEozzdyJPektOQpGyAWGrDn7AmiwIUR8zg/viewform?usp=sf_link

Prihláška asistent

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee5iCYp17uUQXVEADfYUPoKDrwUhIPEzCVNflTi7YzX6S3Ow/viewform?usp=sf_link

Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu

S pozdravom

Tím SHA

OZNAM - aktualizácia:  

Oznamujeme vám, že prihlasovanie pre kurzy hipoterapie pre rok 2024 bude otvorené od 1.februára 2024 na našich web stránkach www.hipoterapia-sha.sk, kde bude potrebné vyplniť a zaslať zverejnenú prihlášku. 

Tím SHA

Nový web pre vzdelávanie

Dávame do pozornosti, že online časť kurzov hipoterapie, ale aj ďalšie vzdelávacie aktivity Slovenskej hipoterapeutrickej asociácie budú odteraz prebiehať na našej novej webovej stránke https://www.shahipoedu.sk/

Pohoda s koňom

Predstavujeme novú publikáciu s názvom Pohoda s koňom - Praktická príručka pre výcvik začiatočníkov (Autor: Božena Minková a kol.: Alexandra Kafková, Ivana Szamaranszká, Petra Přemylová, Ivana Maxoňová)

Viac informácií nájdete v sekcii Odborné publikácie.

MTY2NTI3Yz