logo    SHA     

NOVINKY

arr3Valné zhromaždenie SHADňa 28. apríla 2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej Hipoterapeutickej Asociácie.... arr3PONUKA PRÁCEHipoterapeutické centrum v blízkosti Bratislavy hľadá hipoterapeuta na trvalý alebo čiastočný...

KONTAKTY

Slovenská hipoterapeutická asociácia
Pernek 372
900 53 Pernek
napíšte nám

ANKETA

 

 


UPOZORNENIE

Vážení hipoterpeuti,

posielame Vám upozornenie z Ministerstva Vnútra SR, v prípade že máte občianske združenia.

Kolektív SHA

UPOZORNENIE:

Účinnosťou zákona č. 346/2018 Z. z. od 01.01.2019 sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Podľa §20a ods. 1:

„Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.“

 K oznámeniu je potrebné doložiť aj dokumenty, ktoré osvedčujú predmetné skutočnosti (napr. originál zápisnice zo zasadnutia príslušného orgánu združenia, resp. výpisu z uznesenia a podobne).

 Účinnosťou zákona č. 346/2018 Z. z. od 01.01.2019  sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov  a podľa § 6 ods. 2 návrh na registráciu musí okrem členov prípravného výboru obsahovať aj údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.

Dotazník pre hipoterapeutické centrá

Dobrý deň ! V záujme skvalitňovania služieb ako aj zlepšenia prehľadu o možnostiach využívania a vykonávania hipoterapie na Slovensku sme vytvorili tento krátky dotazník, prostredníctvom ktorého by sme chceli aktualizovať doterajšie údaje. Prosím Vás o jeho vyplnenie. V prípade Vášho záujmu budú údaje uverejnené na našej webovej stránke a dostupné klientom, ale aj budúcim terapeutom, ktorí mali záujem o vykonávanie terapeutickej praxe. Ďakujeme. Tím SHA. Ak chcete dotazník vyplniť skopírujte si, prosíme, nižšie uvedený link a otvorte ho na novej karte (v novom okne) Vášho webového prehliadača.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSela34VRP_nD2HOq0MHFW_myq3C-0oU7DfWyFir_t9ltzkEtg/viewform

Ponuka kurzov hipoterapie v Čechách

Do pozornosti dávame možnosť absolvovať kurzy hipoterapie aj v Čechách. Tohto roku usporiadavajú nové kurzy pre odborníkov z oblasti hiporehabilitácie. Viac http://kurzy-hiporehabilitace.com/kurzy/

zimaPonuka pre hipoterapeutov a občianske združenia, ktoré majú v náplni práce hipoterapiu!!!!!

Poisťovňa Uniqua ponúka pre hipoterapeutov a občianske združenia, ktoré majú v náplni práce hipoterapiu, nový poistný produkt s možnosťou poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní hipoterapie. Výška poistného sa pohybuje od 95 po 238 eur ročne a výška poistného krytia od 7000 po 34000 eur.

Momentálne je to jediná a prvá poisťovňa, ktorá takúto možnosť hipoterapeutom ponúka.

V prípade záujmu o toto poistenie kdekoľvek na Slovensku kontaktujte prosím:

Jozef Kovács

Uniqa poisťovňa

0905 100 789

kovacs.jozef@uniqua.sk

OTYyNmNhM