logo    SHA     

KONTAKTY

Slovenská hipoterapeutická asociácia
Pernek 372
900 53 Pernek
napíšte nám

ANKETA

 

 


Info o kurzoch hipoterapie

OZNAM - aktualizácia:  

Oznamujeme vám, že prihlasovanie pre kurz Hipoterapeut (v odbore hiporehabilitácia a pedagogicko-psychologické jazdenie) pre rok 2023 je uzavreté!! 

-prihlášky: spustenie prihlasovania bolo otvorené od 1.2.2023 s uzávierkou 28.2.2023, odkaz nájdete nižšie.
Na kurzy je možné sa prihlásiť iba riadnym vyplnením prihlášky za predpokladu, že záujemca o štúdium spĺňa formálne podmienky ukončeného vzdelania pre danú špecializáciu, inak nebude prihláška akceptovaná (odporúčame si pozrieť sekciu na webe Ako sa stať hipoterapeutom). 

Spustenie teoretickej výuky s 1. časťou bude formou  E-learning od 15.3.2023, 2. časť od 15.7.2023. 

Praktická výuka bude prebiehať v spolupracujúcom hipoterapeutickom centre a to nasledovne: 

- 1. praktická časť bude 3 dni  v dátumoch 19.-21.5.2023, alebo 3.-5.6.2023 podľa špecializácie

- 2. praktická časť bude 3 dni v dátumoch 7.-9.7.2023 

- 3. praktická časť bude 3 dni v dátumoch 14.9.-16.9.2023. 

Pre získanie certifkátu je potrebné kurz ukončiť záverečnou prácou a absolvovaním povinnej praxe v rozsahu 100 hodín. 

Zároveň vám oznamujeme, že pre starších absolventov je možné absolvovať refresh kurzu,pre viac informácií nás môžete kontaktovať e-mailom na hipoterapia.sha@gmail.com. 

Pre kurz Asistent hipoterapeuta 2023 sú termíny nasledovné:

Spustenie teoretickej výuky bude formou  E-learning od 15.3.2023

Praktická výuka bude prebiehať v hipoterapeutickom centre v Nitrianskom kraji v termíne 3.-5.6.2023

PRIHLÁŠKY

Prihlasovanie je sprístupnené do 28.2.2023. Počet účastníkov je obmedzený.

Zároveň je okrem vyplnenia prihlášky zaslať do 10.3.2023 zálohu za prvú časť kurzu vo výške 250 Eur na účet Slovenskej hipoterapeutickej asociácie SK58 0900 0000 0006 3513 4977 (Slovenská sporitelňa), čím potvrdíte Slovenskej hipoterapeutickej asociácii svoju účasť na kurze. Do poznámky je potrebné uviesť Vaše priezvisko a Hipokurz23

Aktualizácia ku dňu 17.2.2023: Kapacita kurzu HIPOTERAPEUT bola naplnená, prípadné prihlášky už budeme evidovať len ako náhradnikov (budeme vás informovať emailom)
Prihláška terapeut (náhradník): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4eAl5tOTMjPLTWjQJC_7Q0A-wrjXYQeG_JUJE0Xqj4UoPXQ/viewform?usp=sf_link

Prihláška asistent: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSvfbDWbTfixvyGrkq13jyGo5-cLTfxTYO-vDVMEShOlQLTw/viewform?usp=sf_link

Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu

S pozdravom

Tím SHA

 

Nový web pre vzdelávanie

Dávame do pozornosti, že online časť kurzov hipoterapie, ale aj ďalšie vzdelávacie aktivity Slovenskej hipoterapeutrickej asociácie budú odteraz prebiehať na našej novej webovej stránke https://www.shahipoedu.sk/

Pohoda s koňom

Predstavujeme novú publikáciu s názvom Pohoda s koňom - Praktická príručka pre výcvik začiatočníkov (Autor: Božena Minková a kol.: Alexandra Kafková, Ivana Szamaranszká, Petra Přemylová, Ivana Maxoňová)

Viac informácií nájdete v sekcii Odborné publikácie.

MGEzM