logo    SHA     

» Kôň a team v hipoterapii
Kôň a team v hipoterapii

 

Kon a team v hipoterapiiKôň v hipoterapii

Kôň na hipoterapiu musí byť špeciálne vybraný a pripravený. Bez kvalitného koňa, nie je kvalitná hippoterapia.

Výber a kúpa koňa pre hipoterapiu závisí na mnohých faktoroch. Nehladáme koňa ako plemeno ale ako jedinca. Zviera musí posudzovať človek – odborník, najlepšie tréner a cvičiteľ, ktorý s ním bude pracovať.

Na prvom mieste sa zaujímame o charakter (mal by byť spoločenský, mať rád ľudí, byť dobre vychovaný a ochotný pracovať).

V druhej fáze sa zameriaveme na exteriér a zdravotný stav. Zviera by malo byť dobre osvalené, s pevným chrbátom a dobrou mechanikou pohybu a 100% zdravím.

Kôň je pri hippoterapii namáhaný psychicky aj fyzicky a preto si vyžaduje dokonalý výcvik Prechádza výcvikom, ktorý pozostáva zo základného výcviku, ktorý absolvujú všetky kone a nadstavbového - špeciálneho pre hippoterapiu. Osobitné postavenie zaujíma výcviková metóda TEAM, pri ktorej sa kôň naučí nereagovať na nezvyčajné pohybové a iné reakcie postihnutého.

Na koňa sa totiž pri hipoterapii kladú väčšie požiadavky. Preto musí mať rád ľudí a dôverovať im, nesmie byť ľakavý a šteklivý, musí byť psychicky vyrovnaný musí byť trpezlivý pri nasadaní a zosadaní, musí byť ochotný niesť dvoch jazdcov naraz, musí byť ľahko ovládateľný, musí vedieť pracovať sám a neprejavovať nervozitu zo samoty. A toto všetko je cieľom špeciálneho výcviku koní, ktoré sa využívajú pri hipoterapii

Veľkou výhodou je mať kone rôznych plemien a s rôznou mechanikou pohybu, nakoľko každému pacientovi a pri každej diagnóze vyhovuje iný typ koňa ( CHDT, skolioza – vhodné sú kone, ktoré intenzívnejšie stimulujú pohyb do strán, DMO - pokojnejší, príjemný, pravidelný krok, hypotonik – rýchlejší, živší, a pod.)

Často krát sú k hipoterapii využívané vyradené kone, ktorých sa chcú ľudia zbaviť. Avšak zvieratá s akýmkoľvek handicapom, hlavne pohybovým, by sa už k hipoterapii nemali využívať, lebo nedokážu pacientovi poskytnúť uvolnenie a dobrú mechaniku pohybu ako zdravý kôň. Každá odchýlka sa prejaví na zle obnovenom pohybovom vzorci u pacienta.

Koňa treba pri hipoterapii brať ako osobnosť a rovnocenného člena tímu. Treba s ním pracovať citlivo, nepreťažovať ho, poskytnúť mu dostatok relaxu a pohybu. Treba brať ohlad aj na to, že je to živá bytosť, ktorá sa tak ako my, učí celý život. Ak mu dožičíme maximálny komfort a lásku vráti nám to pri práci s deťmi, s ktorými bude ochotný pracovať, tolerovať im veci, ktoré by bežnému zdravému jazdcovi neodpustil, bude na ne dávať pozor, bude voči nim pozorný a opatrný.

Práca koňa pri hipoterapii by nemala trvať viac ako dve hodiny, vzhľadom na vysoké nároky, ktoré sa na koňa kladú.

Hipoterapeuticky team

Správny hippoterapeutický team tvoria :

-lekár

-rehabilitačný pracovník

-psychológ, psychoterapeut, špeciálny liečebný a sociálny pedagóg

-pomocník

-hippológ

Lekár - je riadiacou osobnosťou medicínskej zložky. Indikuje vhodných pacientov, určuje ciele, na ktoré sa liečba zameria, navrhuje dlhodobý a krátkodobý rehabilitačný plán.Vhodné je, aby mal skúsenosti s jazdou na koni. Nemusí byť prítomný pri samotnej hippoterapii.

Rehabilitačný pracovník - zohráva najvýznamnejšiu úlohu pri hipporehabilitácii, vykonáva ju a vedie. Musí absolvovať základný kurz pre hippoterapiu, osvojiť si základy jazdenia. Navodzuje korektný sed, koriguje ho, rozhoduje o polohovaní, dáva podnet k zastaveniu koňa, podľa možnosti navrhuje typ koňa, musí ovládať prvú pomoc, je zodpovedný za bezpečnosť pri hippoterapii.

Psychológ, psychoterapeut, špeciálny liečebný a sociálny pedagóg - zameriava sa na psychologickú a pedagogickú časť v rámci PPJ alebo ako súčasť HR a ŠJP. Ich úlohou je hlavne organizácia liečebného procesu, pracuje s rodičmi.

Pomocník - pomáha pri nasadaní a zosadaní, zabezpečuje pacienta proti pádu z opačnej strany ako rehabilitačný pracovník. Musí byť poučený o princípe hippoterapie, o jej cieli, o možných rizikách a prvej pomoci.

Hippológ - musí mať kvalifikáciu trénera. Jeho úlohou je pripraviť koňa na hippoterapiu, viesť ho, zodpovedá za výstroj, dbá aby kôň nebol rušený, musí byť poučený o pacientovi a o cieli hippoterapie.

 

NGE5OWE